Malaisie

4 photos.
1. Beret des kampong guard
1. Beret des kampong guard
2. Brevet combat de jungle
2. Brevet combat de jungle
3.  beret des parachutistes
3. beret des parachutistes
4.  brevet de sauts master des parachutistes pompiers
4. brevet de sauts master des parachutistes pompiers