Malaisie

25 photos.
1. Beret des kampong guard
1. Beret des kampong guard
2. Brevet combat de jungle
2. Brevet combat de jungle
3. beret parachutiste
3. beret parachutiste
4. brevet de sauts master des parachutistes pompiers
4. brevet de sauts master des parachutistes pompiers
5. beret genie
5. beret genie
6. beret intendance
6. beret intendance
7. beret reme
7. beret reme
8. beret troupes blindees
8. beret troupes blindees
9. beret aviation legere de l armee de terre
9. beret aviation legere de l armee de terre
10. beret du service de renseignement
10. beret du service de renseignement
11. beret rangers
11. beret rangers
12. beret administration
12. beret administration
13. beret de la reserve
13. beret de la reserve
14. beret aviation
14. beret aviation
15. beret etat-major
15. beret etat-major
16. beret gardes frontieres
16. beret gardes frontieres
17. beret transmission
17. beret transmission
18. beret infanterie
18. beret infanterie
19. beret logistique (corps des services)
19. beret logistique (corps des services)
20. brevet rigger
20. brevet rigger
21. beret du service de sante
21. beret du service de sante
22. beret de l artillerie
22. beret de l artillerie
23. Beret du service religieux
23. Beret du service religieux
24. beret de la police militaire
24. beret de la police militaire
25. beret du 21e regiment commandos
25. beret du 21e regiment commandos